Välj typ av ansökan

Här söker du plats i verksamhet på dagtid och verksamhet på obekväm arbetstid (nattverksamhet).

Om du har behov av omsorg på obekväm arbetstid ska behovet vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Arbetstiden ska styrkas med intyg/schema från din arbetsgivare.

  Sök förskoleverksamhet här eller - Sök nattverksamhet barn 1-5 år här